image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 378
  • Tất cả: 21781
Thông báo số 12 về việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TB-UBND

               Yên Hưng, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chỉ thị 19 về phòng, chống dịch Covid-19

 

 


Kính thưa toàn thể nhân dân.

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị sô 19/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện Công văn số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhân dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; tích cực khai báo y  tế.

2. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng  hóa được phép hoạt động thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định.

4. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức việc hiếu, việc hỷ. Tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động thi đấu thể thao tập trung đông người.

5. Các nhà trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của phòng giáo dục về công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho học sinh tới trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

6. Hoạt động vận chuyển hành khách các tuyến cố định, hoạt động của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi… được phép hoạt động và phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định.

7. Công an xã phối hợp với các ông, bà trưởng thôn kiểm soát chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn, nhất là trường hợp đi từ vùng có nguy cơ cao về Covid-19; tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động, các chợ dân sinh, trường hợp không đảm bảo về yêu cầu phòng chống dịch thì dừng hoạt động. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh; găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường theo quy định.

8. Đề nghị các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch Covid-19, Công an xã và các ông, bà trưởng thôn thường xuyên nắm bắt thông tin, chủ động báo cáo kịp thời về UBND xã những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;

- BCĐ xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Công an xã;

- Các ông, bà trưởng thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Xuân Ngọc

 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang