image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 130
  • Tất cả: 39763
Kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở xã Yên Hưng
Cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Ý Yên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hưng gặp không ít khó khăn, song bằng nhiều nỗ lực xã đã hoàn thành các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015. Tuy nhiên niềm vui về đích nông thôn mới không làm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Từ năm 2015 đến nay địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
anh tin bai

 

Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hưng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng hỗ trợ đúng mục đích đã giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập  gia đình. Nhân dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật  vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác cũ. Sử dụng giống mới có năng suất, sản lượng cao, các ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp được nhân dân ứng dụng từ khâu làm đất, gieo mạ đến khâu thu hoạch sản phẩm. Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất ...Xã cũng chỉ đạo hướng dẫn lồng ghép các chính sách nguồn vốn,  chuyển đổi các diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện trên địa bàn xã đã vận động nhân dân xây dựng  cánh đồng lúa thương phẩm tại xứ đồng Đa Bụt, Mả Lăng, Mả Cháy thuộc diện tích thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 5, với  103 hộ sản xuất;chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả  bền vững tại xứ đồng làn trên , làn dưới thuộc thôn 3 với 4 hộ chuyển đổi sang mô hình lúa-cá. Vận động các hộ chăn nuôi gia súc mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư chuồng trại, đảm  bảo vệ sinh môi trường, xa khu dân cư. Toàn xã hiện có 6 máy gặt đập liên hoàn, 10 máy cày, máy làm đất. Xã cũng thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, xây dựng bằng các nguồn vốn và huy động các nguồn lực. Theo đó,100% đường trục xã thôn, dong ngõ đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn; các trường học được đầu tư, bảo đảm cho công tác dạy và học. Trạm  tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Nhà văn hóa được đầu tư, các hoạt động thể dục, thể thao, văn  hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Các thôn đều được công nhận đạt chuẩn khu dân cư văn hóa, trong đó 5 thôn  đạt thôn văn hóa 5 năm liền. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư được cải thiện, thực hiện hiệu quả mô hình thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, thắp sáng đường điện, tạo môi trường sáng- xanh- sạch - đẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,89 triệu đồng/ người/năm. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây mới nhà ở, tường rào. Thời gian qua xã đã xây dựng, sửa chữa 30 nhà ở cho người có công  với tổng kinh phí hỗ trợ 940 triệu đồng, đến nay số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng là 100%, xã không có nhà tạm, nhà dột nát….  Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống người dân ngày một cải thiện.

anh tin bai

 

anh tin bai

Đến thời điểm này xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và đã được đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh về thẩm tra, đánh giá. Tuy vậy địa phương vẫn xác định công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao là bảo đảm việc phát triển bền vững của nông thôn, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, văn minh. Theo đó bài học kinh nghiệm địa phương rút ra được trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao là: Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nắm vững 19 tiêu chí và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa  xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở đó đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tiên phong, đi đầu khi thực hiện các nhiệm vụ trên. Đồng thời xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để nhân dân nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Qua đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân  trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát…. 

 

anh tin bai

 

 

anh tin bai

 

(Thu Nga - Trung tâm VHTT&TT huyện)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang