image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 397
  • Tất cả: 21800
Đảng bộ xã Yên Hưng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 08 BCH TW Đảng khóa XII.

Sáng ngày 22/1/2019, tại hội trường UBND xã, Đảng bộ xã Yên Hưng  tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai , thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 08 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ,đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Tại hội nghị học tập,quán triệt Nghị quyết đồng chí Ngô Quang Đoàn - HUV- Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII, bao gồm: Quy định số 08/QĐ-TW ngày 25/10/2018 về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị , ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban chấp hành trung ương".Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".Kết luận số 37/KL-TW về "Tình hình kinh tế - xã hội ,Ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội ,Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019".


Đồng chí Ngô Quang Đoàn-HUV- Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy 
truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

          Các Nghị quyết, Kết luận,Quy định rất quan trọng trong công tác lãnh đạo,chỉ đạo để thực hiện thắng lợi phương hướng ,chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Yên Hưng học tập,quán triệt,thực hiện Nghị quyết tập trung , nghiêm túc và thực hiện đạt hiệu quả cao.

                   


Đồng chí:Nguyễn Quang Khoa-Bí thư Đảng ủy-CTHĐND xã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ

      Tại Hội nghị học tập,quán triệt Nghị quyết đồng chí Nguyễn Quang Khoa Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch HĐND xã Yên Hưng đã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ xã căn cứ vào nội dung của Nghị quyết , Kết luận và Quy định phù hợp với tình hình thực tế của Cơ sở,nhấn mạnh các Cấp ủy Chi bộ đôn đốc Cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết nhất là thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 về" Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên,trước hết là Ủy viên Bộ chính trị,Ủy viên Ban bí thư,Ủy viên Ban chấp hành Trung ương"..Đảng bộ thường xuyên Kiểm tra,Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định,Kết luận của hội nghị Trung ương 08 khóa XII .Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 08 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ,đảng viên trong toàn Đảng bộ đạt kết quả cao với Đảng số tham gia đạt hơn 80  % .

                           Nguồn:"Ban Tuyên giáo Đảng ủy"


Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang