image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 1 120
  • Tất cả: 39753
Đảng bộ xã Yên Hưng chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế xã hội
Đảng bộ xã Yên Hưng hiện có gần 300 đảng viên. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, củng cố phát huy mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Đảng ủy đã quán triệt,  triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới các cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đảng ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên . Các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt , tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%. Hàng năm Đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ . Năm 2021, Đảng bộ xã đã tiến hành kiểm tra 2 chi bộ, giám sát 12 chi bộ. Thông qua kiểm tra ,giám sát, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ kịp thời chấn chỉnh tính tiền phong gương mẫu , tác phong sinh hoạt, học tập….trong cán bộ, đảng viên.

Cùng với công tác xây dựng đảng, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể  tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Theo đó nhân dân gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, cấy hết diện tích. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.096 mẫu, sản lượng quy thóc đạt 3.896 tấn; công tác phòng dịch cho đàn vật nuôi được thực hiện kịp thời; thương mại dịch vụ, ngành nghề tiếp tục phát triển…Kinh tế phát triển xã, có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Năm 2021 xã tập trung xây dựng 5/9 thôn đạt thôn xóm  nông thôn mới kiểu mẫu, xã phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng cho biết: nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng đảng, đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2021, xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/13 chỉ tiêu đặt ra. Trong đó kinh tế xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Năm 2022,  Đảng bộ ,chính quyền xã Yên Hưng tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết , thống nhất, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất , đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội… 

                                                                                                                                                                            (Thu Nga- Trung tâm VHTT&TT huyện)

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang