image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 370
  • Tất cả: 21773
Thông báo về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/TB-UBND

               Yên Hưng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

 

 

 


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tưởng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Ý Yên về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND xã Yên Hưng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00h 00' ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình; thôn, xóm cách ly với thôn, xóm; xã các ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động của cở sở dịch vụ, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu đến hết ngày 15/4/2020.

3. Tiếp tục thống kê các trường hợp đến khám, điều trị, những người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, những người có liên quan đến công ty Trường Sinh trở về địa phương từ ngày 12/3/2020 - 30/3/2020 để thực hiện việc cách ly tại gia đình, khai báo y tế, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết. Tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình. Tiếp tục rà soát, kiểm tra y tế những trường hợp nhập cảnh về địa phương từ ngày 08/3/2020 chưa áp dụng biện pháp cách ly tập trung, lập danh sách những người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại, sàng lọc.

Yêu cầu Tổ giám sát, các ông, bà Trưởng thôn, Công an xã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các trường hợp có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai và Công ty Trường Sinh, đã ký cam kết cách ly tại nhà. Nếu phát hiện trường hợp nào tự ý rời khỏi nơi cách ly báo cáo ngay về BCĐ xã để thực hiện các biện pháp cần thiết.

4. Tạm dừng hoạt động đưa, đón khách qua sông tại bến Đò Gián theo công văn số 247 ngày 31/3/2020 của UBND huyện Ý Yên.

5. Các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch Covid-19, các ông, bà trưởng thôn thường xuyên thông tin liên lạc 24/24h tất cả các ngày trong tuần  (kể cả ngày nghỉ); chủ động báo cáo kịp thời về UBND xã những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là thông báo khẩn của Chủ tịch UBND xã về biện pháp phòng chống dịch covid-19, đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;

- BCĐ xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Công an xã;

- Các ông, bà trưởng thôn;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Ngọc

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang