image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 394
  • Tất cả: 21797
Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19

              ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ YÊN HƯNG

 

 


          

              Số: 13  /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      

            Yên Hưng, ngày 19 tháng 3  năm 2020

 

KẾ HOẠCH 

Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Yên Hưng


     Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND  huyện Ý Yên về kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

     UBND xã Yên Hưng căn cứ tình hình thực tế của địa phương ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC TIÊU

- Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp COVID-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

- Tổ chức thực hiện theo tinh thần 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, trang thiết bị thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ, kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

II. NỘI DUNG: 

1. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Các thành viên trong ban chỉ đạo là trưởng các ban ngành đoàn thể, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế xã, trưởng công an xã,  công chức xã phụ trách các lĩnh vực trong xã, trưởng các  thôn xóm.

- Thành lập 5 tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, các đội phản ứng nhanh hỗ trợ tại các thôn.

+ Tổ giám sát cách ly tại nhà và tập trung: Đ/c Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, các thành viên là: Trưởng trạm Y tế xã, trưởng công an xã, công chức tư pháp xã.

+ Tổ điều trị cách ly tại trạm y tế xã: Đ/c Trưởng trạm y tế xã làm tổ trưởng, các thành viên là: Phó Chỉ huy trưởng QS xã, phó công an xã, phó chủ tịch hội phụ nữ.

+ Tổ tuyên truyền: Đ/c công chức Văn hóa xã làm tổ trưởng, các thành viên là: Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội nông dân

+ Tổ an ninh và vệ sinh môi trường: Đ/c Trưởng công an xã làm tổ trưởng, các thành viên: Chỉ huy trưởng QS xã, Chủ tịch Cựu chiến binh, Bí thư đoàn thanh niên, cán bộ trạm y tế xã, công chức địa chính 1,2.

+ Tổ hậu cần: Đ/c Công chức tài chính xã làm tổ trưởng, các thành viên: công chức thương binh xã hội, hội phụ nữ.

- Thành lập đội phòng chống dịch tại các thôn do đồng chí Bí thư hoặc trưởng thôn là đội trưởng, các thành viên là: Cấp ủy chi bộ, trưởng phó thôn, các đoàn thể tổ chức trong thôn như: Cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên;

-  Mỗi thôn có 4 tổ bao gồm:

+ Tổ giám sát cách ly tại nhà do Y tế thôn và ông trưởng thôn   phụ trách

+ Tổ tuyên truyền do đồng chí  bí thư kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, hội người cao tuổi phụ trách

+ Tổ hậu cần do hội phụ nữ và Đoàn thanh niên phụ trách

     + Tổ an ninh do Cựu chiến binh và Công an viên phụ trách.

     Trong thời gian cách ly tại gia đình ở thôn nếu cần thì điện thoại trực tiếp cho đội trưởng và các tổ trưởng phụ trách ở thôn.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các thôn, xóm. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, định kỳ báo cáo theo quy định.

      1.2.Công tác giám sát, dự phòng 

     - Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp, có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

     - Ngành Y tế phải chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. 

     - Tổ giám sát cách ly của thôn: Chủ động điều tra danh sách các cá nhân đang làm việc và học tập tại các trường, cơ quan, công ty, xí nghiệp có liên quan đến dịch tễ từ Trung Quốc, các vùng có dịch Hàn Quốc, Anh, Pháp, Ý..v.. và Việt Nam; Lấy số điện thoại cá nhân, kiểm tra thân nhiệt vào 17 giờ hàng ngày.  Nếu những cá nhân trên có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh thì điện báo ngay về ban chỉ đạo xã.

     - Thiết lập, duy trì các đội đáp ứng nhanh theo hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại trạm y tế xã.

 - Tổ chức công tác tập huấn về giám sát, phát hiện bệnh, lấy mẫu, biện pháp phòng tránh theo quy định.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại trạm y tế; các đội đáp ứng nhanh trực sẵn sàng hỗ trợ các thôn xóm xử lý ổ dịch.

 - Thường xuyên cập nhật vào 17 giờ hàng ngày, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

 - Kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch tại trạm y tế, chủ động bổ sung và sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

     - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT về hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

a. Tổ chức thực hiện công tác giám sát cách ly tại nhà và nơi lưu trú (879/QĐ-BYT)

     - Nhận thông tin từ cấp trên : Đội đáp ứng nhanh của xã  phối hợp với y tế ,công an cấp trên nhanh chóng điều tra xác minh các đối tượng; phân loại sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm, yêu cầu các đối tượng cam kết trách nhiệm cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế, tổ chức khoanh vùng cách ly y tế ngay tại nhà, nơi lưu trú; tiến hành khử tiêu độc xung quanh,

+ Giao cho y tế thôn hướng dẫn các đối tượng theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch,

+ Giao cho tổ an ninh của thôn: Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xã tổ chức giám sát chặt chẽ các đối tượng ra vào thôn, kể cả các gia đình được cách ly tại nhà

+ Giao cho tổ tuyên truyền của thôn: Tuyên truyền, động viên mọi người dân có trách nhiệm tự nguyện khai báo về y tế cá nhân, nắm chắc các hộ gia đình trong thôn khi có việc hiếu hỷ động viên gia đình không tổ chức linh đình, hạn chế người đến thăm hỏi. Nếu có yêu cầu gia đình cung cấp thông tin những cá nhân về tham dự mà ở vùng đang có dịch.

+ Giao cho tổ hậu cần của thôn: Tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình được cách ly mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ gia đình hàng ngày.

 1.3 Công tác điều trị:      

      - Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại Trạm Y tế theo phân tuyến điều trị, hạn chế chuyển tuyến.

   - Trạm Y tế xã tiến hành phân luồng khám bệnh ngay từ đầu, bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Chuẩn bị khu vực cách ly theo quy định của ngành

  - Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định. 

  - Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại Trạm Y tế, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực  tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế. 

      - Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng

      - Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo qui định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế; hướng dẫn xử lý y tế cho bệnh nhân tư vong.

     1.4. Công tác truyền thông:

      - Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế(moh.gov.vn), Báo sức khỏe và đời sống https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCov- cap- nhat-moi nhat-lien-tuc-n168210.html, website Cục Y tế dự phòng vncdc./gov.vn; app sức khỏe Việt Nam, website của Sở Y tế; cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, chính xác cho các cơ quan báo chí, cộng đồng

     - Hướng dẫn người dân cách khai báo Y tế  trực tuyến trên cổng khai báo điện tử: tại địa chỉ https://suckhoetoandan.vn/ hoặc https://tokhaiyte.vn/ hoặc quét mã QRcode ở cửa khẩu để vào biểu mẫu khai báo y tế.

      - Thiết lập số điện thoại đường dây nóng riêng cho công tác đáp ứng dịch bệnh Covid-19 của xã:

 Đ/c Chủ tịch xã số điện thoại:                      0982161137

 Đ/c Phó chủ tịch xã số điện thoại:                0368827902

 Đ/c Trưởng Trạm Y tế xã số điện thoại:      0377411345

 Đ/c Trưởng công an xã số điện thoại:          0912015456

      - Thông tin kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin truyền thông, không gây hoang mang trong nhân dân. 

       - Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh trong  trạm y tế và cộng đồng. 

 - Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người ở các đám cưới ,tiệc sinh nhât đám hiếu..v..không  tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân. 

 - Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 

1.5. Công tác hậu cần:

     - Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân. 

     - Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện báo cáo Ban chỉ đạo xã, trung tâm Y tế huyện, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát ở các mức độ cao hơn và trên diện rộng và kéo dài.     

- Xây dựng phương án cách ly tập trung.

     2. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong xã 

     2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra: 

     - Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của xã giao ban hàng ngày, cập nhật thông tin, đánh giá tình hình, để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

     - Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các thôn xóm. 

      - Duy trì chế độ báo cáo về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo điều hành của BCĐ huyện và của ngành Y tế

     - Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định

     - Các tổ công tác và các đội chuyên môn kỹ thuật , hướng dẫn các thôn có dịch Covid-19 lây nhiễm thứ phát để triển khai công tác phòng chống dịch tại các thôn xóm, lập các chốt kiểm dịch y tế.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra các thôn xóm thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

 

2.2. Công tác giám sát, dự phòng 

Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, dự phòng cấp độ 1, đồng thời bổ sung các hoạt động sau: 

     - Thực hiện giám sát tập trung (theo quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế)

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh lây nhiễm thứ phát đầu tiên, kiểm soát lan rộng. 

- Giám sát theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày, kể từ khi tiếp xúc lần cuối và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trạm Y tế xã, phải chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần, hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. 

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ tại trạm y tế xã, thị trấn

- Cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các thông tin cập nhật mới về bệnh , đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch.

2.3. Công tác điều trị 

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 1, đồng thời bổ sung các hoạt động.

- Phải triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Sẵn sàng tổ chức phân luồng, phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đăng ký khám bệnh tại trạm y tế xã, thị trấn; Phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính(ho, sốt.). đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày

- Báo cáo Trung tâm Y tế huyện tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để xét nghiệm xác định nguyên nhân

- Trạm Y tế xã có trách nhiệm bố trí khu vực cách ly tối thiểu 02 giường bệnh, để tiếp nhận người bệnh nghi ngờ Covid-19. Khi người bệnh có diễn biến nặng vượt quá khả năng chuyên môn có thể xin hỗ trợ tư vấn. 

- Thực hiện nghiêm túc xử trí, điều trị theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ban hành kèm theo quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 6/2/2020 của Bộ Y tế.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị dịch tễ và những người liên quan khác không để lây nhiễm cho cán bộ y tế.

- Luôn chủ động sẵn sàng chuẩn bị phương án, nguồn lực để mở rộng khả năng thu dung người bệnh, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh lan rộng và bùng phát

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tại trạm y tế xã, thị trấn cho người bệnh, người nhà người bệnh về các biện pháp phòng hộ cá nhân ( sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên..) , và cho cán bộ y tế về quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng hộ cá nhân.

2.4. Công tác truyền thông thực hiện như cấp độ 1 đồng thời :

  - Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân. 

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 

- Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người nước ngoài, người bị nhiễm bệnh, người thuộc đối tượng cách ly tại cơ sở y tế và cộng đồng, 

- Nâng cao ý thức, tinh thần thái độ, trách nhiệm công vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành; hạn chế họp; Xử lý nghiêm đối với các trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các quy định. 

2.5. Công tác hậu cần Thực hiện như cấp độ 1 đồng thời :

- Bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện,cho khu vực cách ly tập trung, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng

  - Triển khai kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài. 

  - Tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh sảy ra.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan từ 10 đến 20 trường hợp mắc trong xã

 3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện như cấp độ 2 đồng thời:

- Tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, thường trực 24/7

- Họp Ban chỉ đạo xã hàng ngày để chỉ đạo triển khai, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp chống dịch.

     - Rà soát khả năng thu dung điều trị, nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng của địa phương để chủ động đề xuất BCĐ huyện, tỉnh phương án thành lập bệnh viện dã chiến cấp I để chống dịch.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các thôn xóm, đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch .

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế

3.2. Công tác giám sát, dự phòng

Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát dự phòng như cấp độ 2, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

 - Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc. 

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại trạm y tế xã, thị trấn. 

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên, để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

     - Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại trạm y tế xã, thị trấn. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia chống dịch. 

     - Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh. 

3.3. Công tác điều trị :

Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 2, đồng thời bổ sung các hoạt động sau: 

- Thực hiện tiếp nhận, quản lý ca bệnh và theo dõi cách ly triệt để tại Trạm y tế xã với ca bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm phổi nhẹ còn các thể khác chuyển Khoa truyền nhiễm của Trung tâm Y tế huyện điều trị;

- Trong trường hợp, khi các ca bệnh tập trung tại một thôn,vài ba thôn xóm, thì đề nghị Trung tâm Y tế huyện xem xét thiết lập cở sở điều trị bệnh Covid-19 tại khu vực xảy ra dịch bệnh.

- Đề nghị tuyến trên huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư …) hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho xã khi có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

     3.4. Công tác truyền thông: tiếp tục truyền thông như cấp độ 2, đồng thời :

     - Cập nhật thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp tình hình dịch bệnh; phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

     - Phối hợp quản lý các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh tránh gây hoang mang trong cộng đồng. 

     3.5. Công tác hậu cần:Thực hiện như cấp độ 2 đồng thời :

     - Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

     - Thực hiện các chính sách cho cán bộ tham gia phòng chống dịch theo quy định.Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực của tuyến trên, xã bạn để chống dịch, huy động các phương tiện để vận chuyển cấp cứu người bệnh 

       4. Cấp độ 4 : Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 20 đến 100 trường hợp mắc

      4.1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành : tiếp tục thực hiện như cấp độ 3 và:

     - Ban chỉ đạo thường xuyên họp và đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất

     - Trạm Y tế xã, thị trấn tăng cường hoạt động, thường trực 24/24 giờ

     - Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và  Trung tâm Y tế các biện pháp phòng chống dịch cấp bách ; đề xuất với cấp trên xin cách ly hoàn toàn một thôn, nhiều thôn xóm hoặc toàn bộ xã.

     - UBND xã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, triển khai nghiêm các biện pháp chống dịch và đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn, 

     - Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh. 

     - Đảm bảo an ninh xã hội, an toàn cho người dân và giải quyết các biến động xã hội, duy trì các hoạt động thiết yếu của người dân

     4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

     Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, dự phòng như cấp độ 3, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

     - Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

     - Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét đề xuất việc đóng cửa, thực hiện kiểm dịch và xử lý y tế đối với người, phương tiện ra, vào vùng có dịch tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp; hướng dẫn tổ chức xử lý y tế đối với những bệnh nhân tử vong.

      4.3. Công tác điều trị 

     Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 3, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

     - Huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư,…) điều trị bệnh nhân.

      4.4. Công tác tuyên truyền như cấp độ 3 đồng thời;

     - Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn). 

     - Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống.

     - Phối hợp quản lý các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng. 

      4.5. Công tác hậu cần 

     - Huy động toàn thể hệ thống chính trị của xã, quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh, tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch bệnh; đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc và tử vong do bệnh dịch.

     - Báo cáo nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện trình UBND xã xem xét, cấp bổ sung. 

    5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên 100 trường hợp mắc

    5.1. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành: thực hiện như cấp độ 4 và thực hiện sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên đồng thời :

     - Ban chỉ đạo họp hàng ngày, đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất như cách ly toàn bộ xã

     - Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày với Ban chỉ đạo huyện để nhận được chỉ đạo kịp thời

     - Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh

    5.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

    Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, dự phòng cấp độ 4, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

   - Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc, cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

      5.3. Công tác điều trị

    Thực hiện công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 4, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

    - Duy trì hoạt động liên tục trạm y tế xã, để đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu bao gồm cả dịch vụ có các đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người bệnh mạn tính

   5.4. Công tác tuyên truyền ,thực hiện như cấp độ 4 đồng thời :

   - Liên tục cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh và các yêu cầu bắt buộc của Ban chỉ đạo các tình huống khẩn cấp đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn và người dân tại khu vực có tình trạng khẩn cấp.

  - Khuyến cáo người dân không tập trung đông người, không tiếp xúc với người bệnh, các biện pháp phòng dịch…đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức

  - Liên tục theo dõi, phối hợp xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các tin đồn thông tin sai sự thật, thông tin phóng địa, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

   5.5. Công tác hậu cần

   - Huy động toàn thể hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với UBND xã, khẩn trương tập trung phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về kinh phí, thuốc hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm…nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất số người tử vong, người mắc.

   - Tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp phải cách ly tuyệt đối, đề xuất cấp có thẩm quyền đảm bảo cung cấp thực phẩm, nước uống và dịch vụ thiết yếu; ưu tiên chuyên chở thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý dịch bệnh, lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến những vùng có dịch.

      III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

     - Ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác 

      IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

      1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã

     - Chỉ đạo các ban, ngành, các thôn xóm tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, huy động mọi nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

     - Đôn đốc kiểm tra, giám sát các ban, ngành của xã, các thôn xóm, khu dân cư thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     - Đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, đề xuất cấp BCĐ huyện giúp đỡ và giải quyết .

     - Công chức văn phòng HĐND-UBND xã và công chức tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã quyết định thành lập Ban chỉ đạo xã và các tổ hoạt động của xã và thôn xóm.

     2. Trạm y tế xã 

      - Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và mức độ lây lan của dịch bệnh tiếp tục tham mưu cho UBND xã, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế diễn biễn của tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã 

      - Tham mưu cho chủ tịch UBND  xã, tổ chức mở rộng bổ sung, điều tra xác minh và theo dõi sát tình hình sức khỏe (lập danh sách gồm họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại) của những người đã tiếp xúc gần trường hợp xét nghiệm dương tính với vi rút Corona; Chủ tịch UBND cấp xã giám sát về mặt hành chính, cán bộ y tế xã giám sát về y tế (Có danh sách theo dõi sức khỏe hàng ngày). 

    - Tổ chức tập huấn cho thành viên ban chỉ đạo của xã, thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố về hướng dẫn cách ly tại nhà; cách ly tập trung.

      - Tham mưu thành lập tổ giúp việc phòng chống dịch bệnh tại các thôn xóm, các tổ dân phố.

     - Tổng hợp tình hình phòng chống dịch báo cáo xã, Ban chỉ đạo huyện, phòng Y tế, Trung tâm y tế huyên.  

      3. Công an xã 

 

     - Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã  thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách, người lao động nhập cảnh về xã với trạm y tế xã.

                       - Chỉ đạo công an thôn tăng cường công tác an ninh trên địa bàn thôn, chú trọng công tác quản lý lưu trú để sớm phát hiện những người đã từng ở và từng đi qua vùng dịch

                       - Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân.

                        - Đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội khi dịch bệnh xảy ra

    

 

 4. Công chức Văn hóa xã 

     - Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc in ấn và treo các băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh, treo tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn  hóa, khu vực công cộng, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú ... Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng quy định. 

       - Chủ động phối hợp với trạm y tế lấy tin bài để tuyên truyền; Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn người dân cách khai báo y tế trực tuyến trên cổng khai báo điện tử: tại địa chỉ https://suckhoetoandan.vn/ hoặc https://tokhaiyte.vn/ hoặc quét mã QRcode ở cửa khẩu để vào biểu mẫu khai báo y tế

     5. Công chức Tài chính 

      - Bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo từng tình huống (cấp độ) dịch và các chế độ chính sách theo quy định.      

     6. Công chức lao động thương binh và xã hội:

       - Chủ trì phối hợp với Công an xã và thôn xóm, các ban, ngành có liên quan có phương án quản lý, giám sát về sức khỏe đối với các trường hợp lao động người nước ngoài trở về từ vùng dịch trên địa bàn xã.      

     7. Các trường học 

      - Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo cho học sinh nghỉ học theo từng tình huống cụ thể, để đáp ứng với tình hình dịch bệnh, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

      - Chỉ đạo, thực hiện tốt việc quản lý và tăng cường tự quản tự học của học sinh tại nhà, đảm bảo tuyệt đối an toàn; tập huấn cho giáo viên, học sinh cách phòng, chống, sử dụng khẩu trang, rửa tay... để thực hiện phòng, chống dịch cho các em khi trở lại học tập

      - Chủ động tổng vệ sinh nội ngoại cảnh khu vực trường( lưu ý tại các lớp học tẩy trùng tiêu độc hàng ngày theo quy định)

      8.  Quân sự xã

     Phối hợp với trạm y tế xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh. 

      9. Các ban, ngành của xã. 

      Căn cứ chức năng nhiệm vụ và các tình huống (cấp độ) dịch bệnh xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh theo lĩnh vực ngành, tham mưu cho Ban chỉ đạo xã các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. 

     

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên:

      Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với trạm y tế xã và Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

     11. Chính quyền Thôn:

     - Tổ chức các biện pháp cách ly tại nhà và nơi lưu trú; Thành lập các tổ giúp việc giúp thôn thực hiện 4 nhiệm vụ: Tuyên truyền, giám sát cách ly tại nhà, đảm bảo an ninh, đảm bảo công tác hậu cần.

     - Tổ chức tổng vệ sinh môi trường thôn, xóm vào chiều thứ 7 hàng tuần

      Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch, cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế. Căn cứ nội dung kế hoạch, UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể của  xã và các thôn xóm, khu dân cư nghiêm túc triển khai, thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch về BCĐ xã qua trạm y tế xã

 

Nơi nhận:

- Phòng Y tế;

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã;

- các thôn xóm;

- Các thành viên BCĐ;

- Các cơ quan đơn vị liên quan;

- Lưu.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Ngọc

[[

 

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Hưng Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Hưng - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenhung.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang